Stupačky hliníkové s navařením - šíroké

Plošina pro nohy 58 mm šířka x 77 mm délka

Hmotnost 0,45 kg

2 800,00 Kč